Herinrichting Vestdijk-Hertogstraat-Kanaalstraat start in september

De herinrichting van de Vestdijk-Hertogstraat start op 3 september. De werkzaamheden gebeuren in 6 fases (deelgebieden) en duren tot en met begin 2020.

Ook de geplande herinrichting van de Kanaalstraat maakt deel uit van de werkzaamheden. Met de start van de uitvoering krijgt de binnenstad fasegewijs een groene en aantrekkelijke stadsboulevard, met meer ruimte voor voetgangers en gescheiden rijstroken voor fietsen, bussen en auto’s.

Het zijn ingrijpende werkzaamheden, omdat ook ondergronds van alles moet gebeuren. Dit zorgt voor onvermijdelijke overlast. We streven ernaar om deze zo kort en beperkt mogelijk te houden. Door de gefaseerde aanpak zorgen we ervoor dat de binnenstad altijd bereikbaar blijft. We starten op de Vestdijk (vanaf de kruising 18 Septemberplein/Stationsweg) en eindigen in de Hertogstraat. Per fase informeren we betrokken bewoners en ondernemers over de werkzaamheden en bereikbaarheid. Om het centrum goed bereikbaar te houden, komt er een bereikbaarheidsplan met (verkeers)maatregelen. De bussen rijden tijdens de gehele uitvoeringsperiode niet over de Vestdijk, maar over de Wal/Keizersgracht.

Inloopbijeenkomst 4 juli

De komende tijd informeren we op verschillende wijzen over de uitvoering en alles wat daarmee samenhangt. Dit doen we onder meer via de projectsite www.eindhoven.nl/vestdijk. Voor geïnteresseerde bewoners en ondernemers is er woensdag 4 juli van 19.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst in The Hub (Vestdijk 25). Bezoekers kunnen zich laten informeren over de werkzaamheden, fasering en bereikbaarheid. Ook kunnen zij het definitief ontwerp van de Kanaalstraat en de meer gedetailleerde uitvoeringstekening van de werkzaamheden bekijken.