Grote overlast eikenprocessierups. Wat nu?

De afgelopen tijd hebben wij ruim 600 meldingen ontvangen over de aanwezigheid van eikenprocessierupsen. Niet alleen in Eindhoven, maar in het hele land ondervinden mensen last van de rups. Dit heeft te maken met de - voor de rups - gunstige weersomstandigheden in het voorjaar. De flinke storm begin juni heeft er bovendien voor gezorgd dat de rupsen (haartjes) zich nog meer hebben verspreid.

Wij doen zoveel als mogelijk om de overlast te verkleinen. Je kunt ook zelf wat doen.

Wat kun je zelf doen?

De GGD heeft een speciale website over eikenprocessierupsen in het leven geroepen: www.oakie.infoHier vind je alles over, voor en tegen de eikenprocessierups. Of kijk op de website processierups.nu.

Wat doen wij?

We werken hard om de rupsen(nesten) te verwijderen. Het zijn er echter zoveel, dat we keuzes moeten maken. Daar waar veel rupsen én veel mensen zijn verwijderen we de nesten als eerste. Denk bijvoorbeeld aan speelplaatsen. Op plekken waar weinig mensen komen en kleine nesten aanwezig zijn verwijderen we de rupsen niet. De gemeente bestrijdt geen rupsen in particuliere tuinen.

Je kunt nesten van de rups 24 uur per dag melden via de pagina Melding Openbare Ruimte en via de BuitenBeter-app. Bellen kan ook (tijdens kantoortijden): 14 040.