Futurelab voor design en technologie Eindhoven in 2021 van start

Het college van B en W heeft besloten om voor de periode 2021-2024 een subsidie van 500.000 euro per jaar te verlenen aan Next Nature Network (NNN), voor een futurelab voor design en technologie in Eindhoven. De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd. Het is een langgekoesterde wens om een plek te realiseren waar een breed publiek de verbinding tussen design en technologie permanent kan zien en ervaren. NNN gaat hieraan vanaf 2021 invulling geven.

Eerder, tijdens Prinsjesdag 2020, maakte minister Van Engelshoven van OCW al bekend dat zij voor de periode 2021-2024 jaarlijks 500.000 euro uittrekt voor de vestiging van een futurelab voor design en technologie in Eindhoven. Ook provincie Noord-Brabant ondersteunt het futurelab met een bijdrage van 250.000 euro per jaar. Lees voor meer informatie het volledige persbericht.