Extra coronasteun vanaf begin volgend jaar

Er komt in het eerste kwartaal van 2022 extra coronasteun voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Het college heeft besloten om bestaande ondersteuningsmaatregelen te verlengen en eerder beëindigde regelingen opnieuw in te zetten. Ook komen er nieuwe steunmaatregelen.

De gemeenteraad heeft een budget van 15 miljoen uitgetrokken voor ondersteuningsmaatregelen. Voor het pakket waarover nu is besloten, is ruim 4 miljoen nodig.

Bestaande en opnieuw ingestelde maatregelen zijn onder andere maatregelen voor de culturele sector (huurverlaging, steun aan makers), de sport (annulering en kwijtschelding huur sportaccommodaties) en het sociaal domein (subsidieregeling voor maatschappelijke partners en WIJeindhoven). Maar ook voor extra capaciteit voor handhaving, dienstverlening aan inwoners (thuisbezorging van reisdocumenten, avondopenstelling van het Inwonersplein, extra inzet bij het klantcontactcentrum) en dienstverlening aan ondernemers (onder andere het ondernemersloket).

Nieuwe maatregelen zijn noodsteun voor de Effenaar en ondersteuning voor controle op het coronatoegangsbewijs. Ook gaat het om gedeeltelijke kwijtschelding van huur voor sportverenigingen en andere niet-commerciële sport- en beweegaanbieders (voor situaties waarin sporten wel mogelijk is, maar waarbij dwingende voorwaarden die de organisatie van de activiteiten wel raken).

Meer informatie vind je in het persbericht Brede coronasteun voor de stad.