Evenwicht en energie in begroting 2021

Vandaag heeft Stijn Steenbakkers, waarnemend wethouder financiën, de begroting 2021 aan de raad aangeboden. Er is gekozen voor een begroting die de balans uitstraalt tussen ‘evenwicht en energie’. Evenwicht door conservatief en voorzichtig te begroten omdat we niet precies weten wat de toekomst gaat brengen. Energie, doordat er ruimte is gemaakt voor investeringen. Investeringen om ambities voor de stad te realiseren en om de effecten van corona voor inwoners, organisaties en bedrijven in onze stad te dempen.

De begroting van 2021 heeft vier uitgangspunten:

  1. We richten ons op brede welvaart. Wij kijken bewust naar welvaart in brede zin, voor alle mensen in onze stad.
  2. We voeren een financieel conservatief en voorzichtig beleid. De prioriteit ligt bij de zaken die we moeten doen, bijvoorbeeld omdat we moeten voldoen aan de wet. Daarna komen de zaken aan bod die we graag willen.
  3. We investeren en geven invulling aan de ambities van het coalitieakkoord.
  4. We investeren en anticiperen op de lange termijneffecten van de crisis, zodat we er als stad sterker uitkomen.
     

In de komende periode kunnen de raadsleden vragen stellen over de begroting en op 27 oktober is er een meningsvormende vergadering. Op 3 november stelt de gemeenteraad de begroting 2021 vast.

Bekijk voor meer informatie het persbericht