Eindhoven.nl toegankelijk voor iedereen

De website Eindhoven.nl is voor iedereen toegankelijk. De gemeente voldoet aan de landelijke eisen voor toegankelijkheid en heeft het drempelvrij certificaat behaald. Dit betekent dat de website door iedereen gebruikt kan worden, ook door mensen met een beperking zoals slechthorendheid of slechtziendheid.

Websites van Nederlandse overheidsinstanties moeten vanaf 23 september 2020 voldoen aan toegankelijkheidseisen. Volgens digitaaltoegankelijk.com voldoet 71% van de 926 bestudeerde overheidswebsites nog niet of nauwelijks aan de nieuwe wet. De website van de gemeente Eindhoven behoort tot de 7% van de websites die volledig voldoet aan de toegankelijkheidseisen.

Mensen met een fysieke of mentale beperking maken op een andere manier gebruik van internet. Dat vraagt allerlei voorzieningen op een website. Elke beperking vraagt om een andere oplossing. Denk bijvoorbeeld aan ondertiteling van een video voor slechthorenden en een toelichting over het beeld in een video voor blinden en slechtzienden. Voor deze doelgroep is ook een braillelezer relevant en software die een pagina voorleest. Is lezen een probleem, dan is simpele taal nodig en een voorleesfunctie is dan ook handig.

Technische verbeteringen

Naast de algemene gemeentelijke website eindhoven.nl, heeft Eindhoven ook websites voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld Eindhoven Sport, Eindhoven Duurzaam, Open Eindhoven, Eindhoven Vastgoed, de website met informatie voor zorgaanbieders in de regio Eindhoven, de website van de Ombudscommissie Eindhoven en Werken voor Eindhoven.

Op een aantal punten zijn de Eindhovense websites het afgelopen jaar verbeterd. Zo is een website nu nog beter te bedienen als je alleen een toetsenbord gebruikt. Deze aanpassing was vooral nodig voor mensen voor wie navigeren met een muis moeilijk is. Voor bezoekers met een screenreader is er veel zorg besteed aan het toegankelijk maken van links. Ook het kleurcontrast is verbeterd. Dit is vooral een voordeel voor mensen die kleurenblind zijn. Door beter gebruik te maken van koppen en titels kunnen voorleesfuncties nu ook ‘koppensnellen’, zoals mensen die goed zien dat vanzelf al doen.

Ook alle nieuwe websites die binnenkort live gaan, voldoen aan de toegankelijkheidseisen.