Eindhoven start bestrijding eikenprocessierups

In de zomer kan de eikenprocessierups overlast veroorzaken bij mensen en dieren zoals jeuk, huiduitslag en irritatie van ogen en/of luchtwegen. Om dit zoveel mogelijk vóór te zijn, gaat de gemeente Eindhoven de processierups ook dit jaar weer preventief bestrijden.

De eikenbomen, van waaruit overlast wordt verwacht, worden vanaf deze maand tot en met begin juni behandeld. Welke bomen wél en welke niet met een biologisch middel bespoten worden, is besproken met Trefpunt Groen en de Vlinderstichting. De gemeente behandelt eikenbomen in de openbare ruimte. Particuliere eikenbomen worden niet behandeld.

De voertuigen benevelen de bomen van onderuit, zowel overdag als  ‘s nachts. Hoofdwegen worden zo veel mogelijk ’s nachts gedaan. Zo kan de aannemer in een korte periode de bomen behandelen. Dit kan geluidsoverlast veroorzaken. Woonstraten worden zo veel mogelijk overdag gedaan om overlast  te voorkomen.

Eikenprocessierupsen

Biologisch bestrijdingsmiddel

We gebruiken een biologisch bestrijdingsmiddel. Het middel werkt alleen tegen bladetende rupsen en heeft geen nadelige gevolgen voor andere insecten en dieren die de rupsen eten. Ook is het niet schadelijk voor mens en milieu. Het bestrijdingsmiddel hecht zich aan de bladeren en wordt zo opgenomen door de rupsen.


Meldingen en meer informatie

Zie je nesten van de eikenprocessierupsen? Meld die dan via de BuitenBeter app of melding openbare ruimte. Meer informatie, onder andere antwoord op veelgestelde vragen, vind je op de website van de GGD.

Of ben je op zoek naar