Eindhoven sluit 2018 financieel positief af

Gemeente Eindhoven sluit 2018 af met een netto positief resultaat van 43,9 miljoen euro. Dit blijkt uit de Jaarstukken 2018 die wethouder Marcel Oosterveer (financiën en bedrijfsvoering) dinsdag 11 juni heeft aangeboden aan de gemeenteraad.

De wethouder blijft echter realistisch: “Met dit resultaat is een einde gekomen aan de tekorten die de afgelopen twee jaar te zien waren. Daar mogen we trots op zijn. Het positieve resultaat over 2018 bestaat echter vooral uit eenmalige meevallers. Het financiële evenwicht is daarom nog fragiel. Met name toekomstige ontwikkelingen op rijksniveau kunnen het evenwicht verstoren. Aandacht voor de sturing op de financiën is nog steeds hard nodig, waarbij we steeds oog blijven houden voor de gevolgen voor onze inwoners.”

Lees meer over de jaarrekening in het persbericht 'Positief jaarrekeningresultaat Eindhoven'.