Chat met ons

Een OCO kan je helpen

Een OCO is een onafhankelijk ondersteuner. Heb je in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz) hulp nodig bij je contact met instanties als de gemeente, een zorgverlener of WIJ eindhoven? Dan kun je een OCO inschakelen.

Je kunt natuurlijk altijd iemand uit je eigen omgeving vragen om je te helpen met brieven, aanvragen, formulieren of om mee te gaan naar een gesprek. Maar soms wil je liever hulp van een onafhankelijke buitenstaander.
Kijk dan op 
oco.eindhoven.nl om een OCO te  vinden die je kan helpen.

De gemeente heeft verschillende organisaties de opdracht gegeven om OCO’s beschikbaar te stellen. Voor jou is de hulp van een OCO gratis. Je kunt ook een OCO vragen als je al hulp van bijvoorbeeld van WIJ eindhoven hebt. Een OCO zoekt samen met jou naar de beste  oplossing voor jou. De naam OCO komt van Onafhankelijk Cliëntondersteuner. Hij of zij weet wat in jouw situatie mogelijk is. Helpt bij het maken van moeilijke keuzes en kan meegaan naar gesprekken. Ook kan een OCO bemiddelen bij aanvraag- of bezwaarprocedures.

OCO in het kort

  • is deskundig;
  • staat los van de gemeente;
  • stelt jouw (ondersteunings-)vraag centraal;
  • staat naast jou (maar niet per definitie tegenover de gemeente of zorgaanbieder);
  • beslist of adviseert niet over beslissingen en indicaties van de gemeente en andere organisaties;
  • biedt zelf geen zorg;
  • heeft geen andere belangen dan jouw belang;
  • hulp van een OCO is gratis.
     

Meer informatie over een OCO vind je op oco.eindhoven.nl.