Een gezonder gewicht voor Eindhovense jeugd

Werken aan een gezondere leefomgeving voor Eindhovense kinderen en jongeren, daar richt gemeente Eindhoven zich samen met sportverenigingen, scholen, bedrijfsleven en allerlei andere partijen in de stad de komende drie jaar op.

Eindhoven sluit zich aan bij het JOGG-netwerk Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst. Met de JOGG-aanpak wordt, samen met partners in de stad, gewerkt aan het structureel gezonder maken van de leefomgeving van kinderen en jongeren: thuis, in de buurt, op school, bij de sportvereniging, in de vrije tijd, op het werk en in (online) media.

In al deze omgevingen worden programma’s en projecten ingezet die een gezonder aanbod van eten en drinken, meer bewegen en voldoende ontspanning en slaap stimuleren. Een concreet voorbeeld is de inzet op gezonde sportkantines. Om dat te realiseren kunnen verengingen kosteloos coaching en ondersteuning ontvangen.

Volgens wethouder Renate Richters valt er bij jongeren en kinderen veel te winnen als het gaat om gezondheid: "We zien we dat de aantallen jongeren en kinderen met overgewicht en obesitas toenemen. Dat vinden we een zorgelijke trend. Als kinderen van jongs af aan opgroeien in een gezonde omgeving, is het makkelijker om ook op latere leeftijd de gezonde keuze te maken. In andere steden hebben we gezien dat de JOGG-aanpak goed werkt."