De gemeenteraadsvergadering digitaal

Dinsdag 14 april was de eerste digitale raadsvergadering, door technische problemen was het helaas grotendeels niet mogelijk om de vergadering live te volgen. Burgemeester John Jorritsma leidde de eerste digitale vergadering in en herdacht de ons ontvallen Eindhovenaren.
 Volledig videoverslag van de digitale raadsvergadering.

Aanvangswoord digitale raadsvergadering

Geachte leden van de gemeenteraad van Eindhoven,
Welkom bij de raadsvergadering die we vandaag op een bijzondere wijze organiseren, in een bijzondere tijd. Want iedereen doet zijn werk onder het regime van de intelligente lockdown. De meesten mensen werken thuis, blijven thuis, gaan in hun eentje boodschappen doen. Vertier vinden we thuis, want er is geen café of bioscoop. Evenementen gaan niet door. Vrienden en ouderen worden niet bezocht.

Allemaal om het corona virus te stoppen. En de eerste voorzichtige tekenen zijn er, dat dat lukt. Hoewel het digitaal communiceren een hoge vlucht heeft genomen, voelen we ons toch minder in contact met elkaar. Want wij zijn mensen en wij zijn graag samen, dat zit in onze aard. Zo bezien noem ik die intelligente lockdown vaak ‘het resetten van de samenleving’.

We zijn meer op onszelf teruggeworpen en dat brengt een beschouwing van onze manier van leven met zich mee. We zetten letterlijk een pas op de plaats. We zullen straks spreken over onze maatschappij van vóór corona en ná corona. Die verschillen zullen subtiel maar onmiskenbaar zijn.

Ons land, onze stad, toont zich op z’n sterkt bij deze intelligente lockdown. De lege Vestdijk, de lege Demer, een leeg 18 Septemberplein. Het laat zien dat als je mensen in een volwassen democratie, zelf verantwoordelijkheid geeft, ze die verantwoordelijkheid ook nemen. Ons land heeft geen ver- en geboden nodig, om te doen wat het juiste is. Dat maakt mij als bestuurder enorm trots en ook enorm dankbaar. Want wij zijn als overheid verantwoordelijk voor forse ingrepen, dan is het vertrouwenwekkend dat onze inwoners ook snappen waarom we dit doen. En ik denk ook dat het Nederland trotser maakt op hun land, op onze democratie.

Ook onze lokale democratie beleeft een lockdown. Als Raad kwamen we voor het laatst op 18 februari bij elkaar, daarna nog een paar keer in kleinere settings, maar een maand geleden stopte fysieke samenkomsten helemaal. Ook u hebt de digitale video-middelen gevonden om met elkaar het besturen van stad mogelijk te maken, met dank ook aan de griffie.

Ook u als raad hebt zich door de omstandigheden moeten resetten. Ik realiseer me dat u uw rol als volksvertegenwoordiger niet optimaal hebt kunnen spelen. Ik dank u voor de ruimte die u heeft geboden aan ons college, om met man en macht de crisis te lijf te gaan. Tijdens het vragenuurtje, nu een week geleden, bleek al uw grote betrokkenheid. Vandaag pakken wij de lokale democratie weer op, op digitale wijze. Dat is een experiment. En daar hebben we dus ook zin in, want experimenteren hoort bij deze stad.

In memoriam corona-slachtoffers

Maar ik wil onze vergadering niet beginnen zonder stil te staan bij de dodelijke slachtoffers van het corona-virus in Eindhoven. Inmiddels zijn 24 stadgenoten bezweken onder het virus, 15 mannen en 9 vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 85 jaar. De jongste was 70, de oudste 92. Het zijn kille cijfers, die niet eens de volledige waarheid zullen dekken: niet iedereen is getest, dus het aantal dodelijke slachtoffers zal hoogstwaarschijnlijk hoger liggen.

Achter elke gestorven mens in Eindhoven deze periode, gaan drama’s schuil. Vanwege de restricties kan niet iedereen afscheid nemen van hun dierbaren. Omdat het vaak ouderen zijn, komt het ook voor dat mensen die wél welkom zijn, niet durven te komen. Uit angst om ook besmet te raken. Zo ontbreken broers en zussen en zelfs ouders bij het afscheid van hun verwanten. Juist in tijden van rouw, hebben mensen familie en vrienden en naasten om zich heen nodig. En die zijn er nu niet.

In memoriam Theo Hurks

Onder deze dodelijke corona-slachtoffers bevind zich Theo Hurks. Hij werd 83 jaar. Ik wil daar bij stilstaan omdat Hurks een enorme invloed heeft gehad op de ontwikkeling van onze stad. Hurks, eigenaar van een bouwbedrijf, was in de jaren 90 voorzitter van de Kamer van Koophandel. In die tijd ging DAF failliet, Philips liep langs de rand van de afgrond, ontslagbrieven werden als folders deur aan deur bezorgd. Het was Theo Hurks die samen met TU/e-voorzitter Henk de Wilt en burgemeester Rein Welschen het voortouw nam om uit de economische malaise te komen. Samen bedachten zij de Triple Helix: een samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Niet vrijblijvend, alle 21 gemeenten in deze regio moesten bijdragen aan economisch herstel. ’Samenwerking is onze kans om te overleven’, zei Hurks daarover. Nu heet die Triple helix Brainport Eindhoven en is één van de drie motoren van de Nederlandse economie, die onze stad en regio welvaart en welzijn heeft teruggegeven. Zonder Theo Hurks was dat niet gebeurd. Toen het nodig was, stond hij er.

In memoriam Peter vd Baar/Jos van Kemenade

Dan wil ik nu graag stilstaan bij het overlijden van twee stadsbestuurders die samen de stad Eindhoven dienden. Oud-wethouder Peter van den Baar en oud-burgemeester Jos van Kemenade, ze zaten tussen 1988 en 1990 samen in de collegebankjes.

Peter van den Baar is op 12 maart op 79-jarige leeftijd overleden, na een kort en hevig ziekbed. Twaalf jaar diende hij deze stad als wethouder, tussen 1978 en 1990. Na zijn wethouderschap werd hij burgemeester in verschillende plaatsen in het land, maar keerde uiteindelijk terug in Eindhoven. Hij was zijn maatschappelijk engagement niet verloren, die manifesteerde hij als voorzitter van FC Eindhoven, maar vooral als voorman van de Van Abbestichting. Kleurrijk, diplomatiek en controversieel tegelijk, nooit verlegen om een dwarse mening. Dat was wel eens lastig voor mensen die met hem te maken hadden. Maar om één ding kan niemand heen: zijn gedrevenheid voor de stad. Daar gedenken wij hem om en eren hem.

Jos van Kemenade stierf op 19 februari na een kort ziekbed, hij was 82 jaar oud. Hij was burgemeester van Eindhoven tussen 1988 en 1992. Als oud-minister van Onderwijs kende hij het klappen van de politieke zweep en wist door zijn Haagse achtergrond Eindhoven dichter te betrekken bij het landsbestuur. Een erudiet man en echt werkpaard, wiens zakelijke aanpak wel eens botste met de aard van de Brabantse samenleving. Hij heeft zich enorm ingezet om het vestigingsklimaat van deze stad te verbeteren en stond aan de wieg van winkelcentrum De Heuvel, waarin een bijzondere plaats was ingeruimd voor het Muziekcentrum. Zo is hij een belangrijke mede-vormgever van deze stad geweest, met oog voor mens, economie en cultuur.

Geachte raad, graag een minuut stilte voor de coronaslachtoffers in Eindhoven, voor Theo Hurks, Peter van den Baar en Jos van Kemenade…