Corona Dashboard Eindhoven vernieuwd

Begin juli hebben we het Corona Dashboard Eindhoven gepresenteerd. In dit dashboard bieden we een inkijkje in het onderzoek dat gedaan wordt om de effecten van de coronacrisis te duiden. Dat corona nog steeds een enorme impact heeft op onze samenleving en de stad is duidelijk. Hoe het ons leven beïnvloedt wordt volop onderzocht en de brede impact van de coronacrisis op verschillende terreinen op zowel de korte als de middellange termijn wordt steeds zichtbaarder.

In de laatste versie van het dashboard is een hoofdstuk toegevoegd waarin duidelijk wordt wat de impact van de coronacrisis is op de fysieke omgeving. Zo zien we bijvoorbeeld een verschuiving in de vormen van mobiliteit. Daarnaast verandert het gebruik van de openbare ruimte.

De economie in deze regio hard is getroffen. Uit de meest recente cijfers van het CBS blijkt dat de krimp in de Brainportregio tussen de 6 en 8 procent bedraagt. Voor de retail, horeca en hotelbranche blijven het voorlopig erg onzekere tijden. We verwachten dat daar de meest ingrijpende effecten pas in het laatste kwartaal van dit jaar zichtbaar worden.

De economische impact gevolgen heeft voor de bestaanszekerheid van inwoners. Een deel van de inwoners heeft te maken met wegvallende inkomsten of het verlies van werk en dat kan leiden tot stress. We zien in Eindhoven nieuwe kwetsbare groepen ontstaan, die een beroep doen op gemeentelijke ondersteuning. Denk aan zzp’ers, jongeren en studenten en alleenstaanden.

Ook zien we dat overlast en criminaliteit zich weer vaker op een ‘normaal’ niveau bevinden van voor de coronacrisis. Enkel het aantal meldingen van overlast jeugd ligt nog op een veel hoger niveau. Landelijk lijken er aanwijzingen te zijn dat de criminaliteit zich deels verplaatst heeft naar de online wereld (cybercrime)

Bekijk voor meer info het Corona Dashboard Eindhoven.