Bouwimpuls voor Stedelijk Gebied Eindhoven

De gemeenten Eindhoven en Helmond hebben een positieve reactie ontvangen op hun aanvragen voor middelen uit de woningbouwimpuls van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrelaties (BZK). Drie regionale projecten hebben een toekenning gekregen. Deze projecten zijn samen goed voor ongeveer 2500 woningen in onze regio.

Voor wat betreft Eindhoven gaat het om de projecten Castiliëlaan (700 woningen) en het Westveld Emmasingelkwadrant (900 woningen). Voor Helmond gaat het gaat om Centrum-Noord (900 woningen). De bouw van deze woningen kan nu versneld worden waardoor er meer betaalbare woningen in onze regio gerealiseerd gaan worden.

Betaalbare woningen erbij in Eindhoven en Helmond

Wethouder Yasin Torunoglu uit Eindhoven: ‘ik ben ongelooflijk blij met de steun vanuit de woningbouwimpuls. Het gaat om heel veel sociale- en middeldure huurwoningen die we nu kunnen bouwen voor o.a. starters, jonge gezinnen, studenten en spoedzoekers. Beide projecten in Eindhoven hebben ieder een eigen karakter. De tijdelijke woningen aan de Castiliëlaan zijn goed nieuws voor mensen die snel een woning nodig hebben en op de huidige markt geen kans maken. Zonder de woningbouwimpuls was het realiseren van dit project veel moeilijker geworden. Binnen het project is er veel aandacht voor kwaliteit van wonen, samenleven, groen en natuurbeleving. Het project Westveld Emmasingelkwadrant bestaat voor 80% uit betaalbare woningen. Ook is er ruimte voor culturele en maatschappelijke functies.’

Lees meer in het persbericht van Stedelijk Gebied Eindhoven van 10 september.