Betaalbaar wonen op de juiste locatie

Eindhoven is als centrum van de Brainportregio in trek. De woningmarkt is flink in beweging. Het aantal woningzoekenden neemt toe en de vraag naar betaalbare woningen blijft groeien. De woningbouwproductie is opgeschroefd tot historische hoogte. Met het woonprogramma wil de gemeente kunnen sturen op een evenwichtig en betaalbaar aanbod van woningen op de juiste locaties. In september bespreekt de gemeenteraad het concept-woonprogramma. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad eind 2020 een besluit neemt over het woonprogramma.

‘De afgelopen periode zijn we veelvuldig in gesprek geweest met allerlei betrokkenen. Zo was er eind vorig jaar een stadsgesprek en zijn we naar aanleiding van de coronapandemie opnieuw met inwoners, ontwikkelaars, woningcorporaties en andere overheden in gesprek gegaan. De betrokkenheid van de inwoners bij dit onderwerp is enorm. De opbrengst is waardevol en draagt bij aan een kwalitatief betere en meer gedragen woonprogramma,’ verwoordt wethouder Yasin Torunoglu het intensieve samenspraakproces met de stad.

Waarom een woonprogramma?

Eindhoven moet veel bouwen, maar ook betaalbaar bouwen om de huishoudens die er momenteel niet tussenkomen op de woningmarkt, te helpen. Het woonprogramma helpt mensen die nu noodgedwongen te duur moeten huren, langer thuis blijven wonen, te weinig ruimte hebben voor hun gezin of in de buurt geen passende, gelijkvloerse woning kunnen vinden.

Daarom wil de gemeente in het woonprogramma sterk gaan sturen op wat we bouwen en waar we bouwen. Zodat iedereen een betaalbare woning kan vinden op de juiste locatie. Daarbij wil de gemeente ook de markt uitdagen om te komen met goede concepten voor bijvoorbeeld middeninkomens in huur en koop.

Het woonprogramma is een cruciale link tussen de Woonvisie, de Verdichtingsvisie op de binnenstad en de gebiedsvisies van de stadsdelen. In die laatste visies worden de plekken en bouwmogelijkheden in de binnenstad en de overige delen van de stad benoemd. Het woonprogramma vormt daarvoor belangrijke input.

De gemeenteraad buigt zich in september over het concept-woonprogramma en de reacties en resultaten van het samenspraakproces. Daarna kan het college het concept-woonprogramma nog aanpassen. Het streven is dat de gemeenteraad eind 2020 een besluit neemt over het woonprogramma.