Beloning voor goed rijgedrag in Frankrijkstraat

Sinds maandag 24 augustus staat er een bijzondere snelheidsmeter in de Frankrijkstraat, ter hoogte van basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad. Een snelheidsmeter die goed rijgedrag beloont: weggebruikers zich daar aan de maximumsnelheid houden, leveren geld op voor de wijk.

In de Frankrijkstraat wordt vaak harder gereden dan de toegestane 30 km/uur. Dat blijkt onder meer uit metingen. Deze onwenselijke situatie wil de gemeente met de zogeheten ‘snelheidsmeterspaarpot’ op een andere manier aanpakken.

Hoe het werkt? Elke weggebruiker (van een gemotoriseerd voertuig) die zich keurig aan de snelheidslimiet houdt, krijgt bij het passeren van de snelheidsmeter een groene duim te zien én een bedrag dat in de spaarpot komt. De opbrengst wordt uiteindelijk besteed aan een goed doel voor zowel de kinderen uit de buurt als de leerlingen van de basisschool.

Bij een eerdere proef met deze snelheidsmeterspaarpot in Helmond daalde het aantal voertuigen dat te hard reed in de betreffende straat van 64% (van alle passerende voertuigen) tot 42%. De hoogst gemeten snelheid daalde van 86 naar 71 km/uur. De chauffeurs die zich wél aan de snelheid hielden, brachten in Helmond gezamenlijk 500 euro in de spaarpot.

De meter is een initiatief van provincie Noord-Brabant in het kader van de verkeersveiligheidscampagne ‘Brabant gaat voor NUL verkeersdoden’.