Archeologen ontdekken middeleeuwse knuppelweg

Archeologen doen in opdracht van de gemeente onderzoek naar de oudste resten van het Stratumseind en de Kerkstraat. Ter hoogte van de Catharinakerk hebben ze resten van wegdekken en bermgreppels uit de middeleeuwen gevonden.

De vondsten bevestigen het vermoeden dat hier al in de 13e eeuw een weg lag. In eerste instantie was het een zandweg, maar later in de 13e en 14e eeuw werd deze verhard met liggende houten stammetjes, vandaar de naam ‘knuppelweg’. Een onderbreking in de aangetroffen bermgreppels wijst op de aanwezigheid van een toegang tot het voormalige kerkhof.

Houten wegdekken uit de dertiende en veertiende eeuw
Door bureauonderzoek was al het vermoeden dat er op deze plek mogelijk nog resten van de middeleeuwse doorgaande weg zouden liggen. Deze weg liep vanaf de Stratumse Poort naar de Woenselse Poort. In de jaren ’50 van de vorige eeuw zijn al resten ontdekt bij de aanleg van de huidige riolering. Deze resten bestonden uit houten wegdekken van naast elkaar gelegde houten stammetjes die uit de veertiende eeuw bleken te dateren. Uit de voorlopige resultaten van het nieuwe onderzoek blijkt dat het houten wegdek vermoedelijk ouder is en al in de loop van de 13e eeuw kan worden geplaatst.

Zorgvuldige omgang archeologische resten
De gemeente is verantwoordelijk voor de omgang met archeologische resten. Daarvoor is in 2022 de archeologische verwachtingen- en waardenkaart vernieuwd. Op deze kaart staan plekken waarvan de gemeente weet of het vermoeden bestaat dat er archeologische resten in de grond aanwezig zijn. Deze resten probeert de gemeente waar mogelijk in de bodem te laten zitten voor toekomstig archeologisch onderzoek. De archeologische resten langs de Catharinakerk worden nu opgegraven omdat er anders onvoldoende plek is voor de nieuwe riolering.

Meer details zijn te lezen in het persbericht.

Stel je vraag