Aanpassing kostendelersnorm bijstand voor 21- tot 27-jarigen

Vanaf 1 september 2022 telt de gemeente Eindhoven jongeren tot 27 jaar niet meer mee als 'kostendeler' in de bijstand. Dit betekent concreet dat de korting die toegepast werd bij inwoners, vanaf de maand september vervalt. De betaling over september vindt in november plaats. Inwoners die dit betreft hoeven niets te doen, dit gebeurt automatisch. Zij ontvangen binnenkort een brief van de gemeente over hun persoonlijke situatie.    

De gemeente Eindhoven kende tot nu toe een compensatieregeling voor mensen die te maken hebben met de kostendelersnorm voor 21- tot 27-jarigen. Deze compensatie wordt voor het 3e kwartaal (juli t/m september) nog uitbetaald. Vanzelfsprekend stopt deze regeling daarna.

De kostendelersnorm houdt in dat de bijstandsuitkering wordt verlaagd naar mate er meer mensen in één huis samenwonen. Het idee is dat huisgenoten de woonlasten met elkaar kunnen delen. De gemeente schaft de kostendelersnorm voor 21- tot 27-jarigen nu al af. Hiermee is ze 4 maanden eerder dan de nieuwe landelijke wetgeving, die de kostendelersnorm van 21- tot 27-jarigen per 1 januari 2023 aanpast.