Aanpak eikenprocessierups

De eikenprocessierups kan in de zomer overlast veroorzaken bij mensen en dieren, zoals jeuk, huiduitslag en irritatie van ogen en/of luchtwegen. Om de eikenprocessierups te beheersen zet gemeente Eindhoven steeds meer in op de natuurlijke vijanden van die rups, zoals zangvogels, sluipwespen en sluipvliegen.

We doen dit door de leefomgeving van deze natuurlijke vijanden te verbeteren. Door meer bloemrijk en lang gras zorgen we bijvoorbeeld voor meer voedsel voor de natuurlijke vijanden. Ook zorgen we voor meer heesters en struiken die schuilgelegenheid bieden voor zangvogels. 

Vlinderhotels

Ook maken we gebruik van vlinderfilterhotels. Een rooster aan de buitenkant van deze ‘hotels’ zorgen ervoor dat vlinders van de eikenprocessierups niet naar binnen kunnen. De sluipwespen en -vliegen kunnen hier wel in. Zo zorgen we ervoor dat de eikenprocessievlinder zich niet verder voortplanten in de hotels, maar de natuurlijke vijanden wel.

Bekijk voor meer informatie over de aanpak van de eikenprocessierups op Eindhovenduurzaam.nl.