Monitor gebruik minimaregelingen

In Eindhoven is er een aantal huishoudens met een laag inkomen dat gebruik maakt van gemeentelijke regelingen. Meer informatie vind je in onderstaande monitor.