Milieu en duurzaamheid 2018

Bijna de helft van de Eindhovenaren beleeft enige vorm van milieuhinder. Een ruime meerderheid is tevreden over de afvalinzameling. Bekijk de resultaten in onderstaand dashboard.