Meldingsformulier tijdelijke uitbreiding terrassen

In verband met de coronacrisis gelden er diverse voorzorgsmaatregelen voor horecaondernemers. De gemeente Eindhoven maakt het mogelijk om tot uiterlijk 31 oktober 2020 terrassen tijdelijk uit te breiden.

Wil je van deze regeling gebruik maken? Meld dit bij de gemeente via het formulier op deze pagina. Let op: de uitbreiding van jouw terras moet voldoen aan alle voorwaarden die hieronder staan beschreven. Deze voorwaarden gelden voor alle horecaondernemers in Eindhoven. Voldoet jouw terras niet aan de voorwaarden? Kijk eerst of je dit alsnog kunt realiseren. Heb je vragen? Neem contact op met het ondernemersloket.

Privacyverklaring

De gemeente Eindhoven verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren, informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven of om diensten te verlenen: Privacyverklaring.

 • 1 Huidige Voorwaarden
 • 2 Melding
 • 3 Voorbeeldweergave
 • 4 Voltooid
Vragen met een sterretje moet je beantwoorden. Zonder deze informatie kunnen wij het formulier niet verwerken.
Voorwaarden tijdelijke uitbreiding terrassen
 1. Je hebt over de tijdelijke uitbreiding van het terras overlegd met en/of de omgeving betrokken. Denk hierbij aan collega-ondernemers, omwonenden en buren. Dit is verplicht.
 2. De inrichting van het terras voldoet aan de voorschriften (o.a. 1,5 meterregel) van de Rijksoverheid en de noodverordening van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
 3. Op jouw exploitatie of drank- en horecavergunning heb je al een terras.
 4. De tijdelijke uitbreiding is aangesloten op het bestaande terras. Het betreft geen uitbreiding van eventuele achter- of dakterrassen. Eilandterrassen zijn niet toegestaan.
 5. De zit-capaciteit van het terras overschrijdt niet het maximaal aantal zitplaatsen van voor de coronacrisis.
 6. De tijdelijke uitbreiding van het terras is maximaal 25% van het huidige terrasoppervlakte. (Wil je verder uitbreiden? Stuur een omschrijving van je initiatief met toelichting naar ondernemersloket@eindhoven.nl. Meer dan 25% uitbreiden kan alleen als er geen aangrenzende panden zijn, dus als het pand min of meer alleen ligt.)
 7. Alle (nood)uitgangen die uitkomen op het terras (dus ook van alle andere in gebruik zijnde functies dan de eigen horecafunctie) dienen tot aan de openbare weg een vrije doorgang te hebben van 1,5m
 8. Willen meerdere horecaondernemers op dezelfde plek het terras uitbreiden, dan is er onderling overleg geweest tussen de betreffende ondernemers.
 9. Je maakt bij de tijdelijke uitbreiding van het terras (max 25%) geen gebruik van groen, plantsoenen en parkeerplaatsen.
 10. Je hebt vanuit jouw horecazaak altijd fysiek zicht op het gehele terras.
 11. Indien je gebruik maakt van de ruimte voor de gevel van andere partijen, dan heb je toestemming van deze partij.
 12. Het terras biedt voldoende afstand voor fietsers, voetgangers, automobilisten, hulpdiensten (4,5 meter) en mensen met een beperking (1,5 meter obstakelvrije ruimte op de stoep).
 13. Je schenkt geen alcohol op het terras als je geen drank- en horecavergunning hebt. Dit geldt ook wanneer je deelneemt aan een gezamenlijk terras.
 14. Gebruik je parasols op het terras, dan blijven de afmetingen van de parasols binnen de terrasmaat. Ze zijn tevens te verplaatsen en niet vastgemaakt aan de weg. Andere overkappingen dan parasols zijn niet toegestaan.
 15. Je maakt geen gebruik van mobiele terrasverwarmingen. Deze zijn niet toegestaan op de tijdelijke uitbreiding van het terras.
 16. Je hebt parasols, terrasschotten of andere voorwerpen niet vastgemaakt aan eigendommen van de gemeente, zoals aan bomen of in de grond.
 17. Eventuele afscheidingen op het terras zijn maximaal 110 cm hoog en staan binnen de toegestane terrasmaten.
 18. Je hebt bij de tijdelijke uitbreiding van het terras rekening gehouden met vluchtwegen, toegankelijkheid voor mindervaliden en de hulpdiensten (ook bij eventuele afscheidingen).
 19. Je kunt bij de tijdelijke uitbreiding van het terras geen rechten ontlenen voor een permanente terrasuitbreiding.
 20. Je bent jezelf ervan bewust dat risico’s en aansprakelijkheid rondom de tijdelijke verruiming van het terras bij jou als horecaondernemer ligt.
Voldoet de tijdelijke uitbreiding van het terras aan de voorwaarden?
De tijdelijke uitbreiding van het terras voldoet niet aan de voorwaarden. Het is niet toegestaan het terras uit te breiden. Het is nu niet mogelijk om het meldingsformulier in te vullen. Kijk of het lukt om de gestelde voorwaarden te realiseren.