sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Zorg

We willen er graag voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Heeft u zorg en ondersteuning nodig?

Misschien dat u een familielid, mantelzorger of bekende om hulp kan vragen? Meestal is betaalde zorg niet perse nodig. Komt u er zelf niet uit of heeft u een vraag waarbij u ondersteuning nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met de stichting WIJeindhoven.

Als het niet lukt om hulp in uw omgeving te regelen

Als blijkt dat u ondersteuning nodig heeft die moet worden betaald, kunt u kiezen tussen een persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura.

Harold Dijkstra is aangesteld als Raadgever Sociaal Domein.
lees verder
Met een pgb regelt en koopt u uw zorg en ondersteuning zelf in. Bij zorg in natura doet de gemeente dit voor u.
lees verder
Bij WIJeindhoven kunt u terecht voor alle vormen van jeugdhulp, ook voor specialistische hulp.
lees verder
Heeft u zorg nodig op basis van Wmo? Regel dit met zorg in natura of persoonsgebonden budget.
lees verder
Als u met een hulpvraag bij WIJeindhoven aanklopt, heeft u recht op kosteloze cliëntondersteuning.
lees verder
Wilt u graag huishoudelijke hulp maar u heeft geen Wmo-indicatie? Gebruik de gemeentelijke kortingsregeling voor huishoudelijke hulp.
lees verder
Bij bepaalde vormen van ondersteuning moet u een eigen bijdrage betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw financiële situatie en uw leefsituatie.
lees verder

Meer informatie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sort (VWS) heeft een website ontwikkeld over de veranderingen in de zorg: www.hoeverandertmijnzorg.nl, bedoeld voor mensen die op dit moment al zorg of ondersteuning ontvangen op basis van een AWBZ- of jeugdzorgindicatie.

  Contact Inwonersplein

  Contactformulier

  Telefoon:
  14 040
  Vanuit het buitenland:
  +31 40 238 6000

  Bezoekadres:
  Stadskantoor, Stadhuisplein 10
  5611 EM Eindhoven
  Openingstijden

  Postadres:
  Postbus 90150
  5600 RB Eindhoven