sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Leefomgeving

Alles over leven in Eindhoven: Milieu, afval, water, groen, honden en onderhoud.

De gemeente beheert en onderhoudt de openbare ruimte: de straten, plantsoenen en parken in de stad.
lees verder
Veel inwoners willen een bijdragen leveren aan een leefbare stad.
lees verder
Eindhoven is verrassend groen. Met parken, groenstroken en vele soorten bomen en planten.
lees verder
Een goede waterhuishouding is belangrijk voor de stad. Wat doet de gemeente en wat kunt u zelf doen.
lees verder
Voor honden in de stad gelden regels: hou ze aangelijnd en ruim de poep op.
lees verder
Luchtkwaliteit, geluid, duurzaamheid, milieuzonering en afval.
lees verder
Iedereen heeft wel eens te maken met overlast door geluid. Hoe zit het precies met de diverse geluidsbronnen?
lees verder
Voor de verkoop van vuurwerk is een opslag nodig welke moet voldoen aan een aantal veiligheidseisen.
lees verder

Meer informatie over:

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven