sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Huren

Informatie voor mensen die een huurwoning zoeken in Eindhoven.

Huurbeleid

Er zijn in ons land te weinig woningen. Starters op de woningmarkt hebben nauwelijks een kans. Veel mensen kunnen moeilijk een woning vinden die bij hen past. Daarom zijn er vóór 2010 ruim 445.000 nieuwe woningen gebouwd. De komende jaren zullen de huren meer in overeenstemming worden gebracht met de kwaliteit van de woningen. Het nieuwe huurbeleid brengt een juiste balans tussen bescherming van huurders en beweging in de woningmarkt.

Als u wilt weten wat het nieuwe huurbeleid voor uw eigen situatie betekent, kijk dan eens op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) of bel gratis met Postbus 51: tel. 0800-8051.

Naar bovenNaar boven

Huurtoeslag

Huurtoeslag wordt verstrekt door de Belastingdienst. Let op: Als u in aanmerking komt voor huurtoeslag, heeft u ook altijd recht op zorgtoeslag. U ontvangt dan één gecombineerd aanvraagformulier van de Belastingdienst voor huur- en zorgtoeslag samen. Als dat niet het geval is, kunt u het formulier aanvragen bij de Belastingdienst.

Meer informatie
www.toeslagen.nl
www.belastingdienst.nl

Belastingdienstbalie
Karel de Grotelaan 4
5616 CA Eindhoven
Belastingtelefoon 0800 - 0543

Naar bovenNaar boven

Met spoed een woning nodig?

Vanaf 1 januari 2016 is er een nieuwe huisvestingsverordening van kracht in Eindhoven, hierin wordt de urgentie van woningzoekenden geregeld. Meer informatie vindt u in de folder:

Bent u het niet eens met de afwijzing van de urgentie?
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit bezwaar indienen bij Burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven. U kunt hiervoor uw bezwaarschrift toesturen aan de bezwaarschriftencommissie:

Gemeente Eindhoven, sector Veiligheid en Bestuur, t.a.v. Bezwaar, beroep en klachten, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Naar bovenNaar boven

Huurcommissie

De huur en verhuur van woonruimte is gebonden aan regels. Wanneer er een geschil bestaat over de huur en verhuur van woonruimte, kunnen huurder en verhuurder bij de huurcommissie terecht. De huurcommissie onderzoekt, doet uitspraken en verstrekt informatie.

Secretariaat huurcommissie (Den Haag):
t. 1400 (lokaal tarief)
i. www.huurcommissie.nl

Naar bovenNaar boven

Woningverhuur Eindhoven

Zoekt u een huurwoning? Schrijft u zich dan in bij de verhuurder(s) van uw keuze. In Eindhoven zijn diverse verhuurders actief. Elke verhuurder heeft een eigen woningaanbod en ook een eigen manier van woningtoewijzing. Voor meer informatie kunt u terecht op de websites van de wooncorporaties (zie hieronder). Ook kunt u kijken op de website www.wooniezie.nl.

Naar bovenNaar boven

Woningcorporaties

• Thuis: www.mijn-thuis.nl
• Trudo: www.trudo.nl
• Vitalis Woonzorg Groep: www.vitalisgroep.nl
• Woonbedrijf: www.woonbedrijf.com
• Wooninc.: www.wooninc.nl
• Woonzorg Nederland: www.woonzorg.nl

Naar bovenNaar boven

Studentenhuisvesting

• Vestide: www.vestide.nl

Ook de meeste andere corporaties hebben wooneenheden voor studenten.

Naar bovenNaar boven

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven