sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Woensel Noord-Oost 2007

Onherroepelijke bestemmingsplannen

Het bestemmingsplangebied

Het plangebied van het onderhavige bestemmingsplan is gelegen in het noordoostelijke deel van het stedelijk gebied van Eindhoven en maakt deel uit van het stadsdeel Woensel-Noord. Het plangebied wordt begrensd door de John F. Kennedylaan, de Eindhovenseweg, de Anconalaan, een groenstrook vanaf de Italiëlaan tot ten zuiden van de Citrushof, de Kosmoslaan, de Sterrenlaan. Het plangebied ligt in de wijk Dommelbeemd en bestaat uit de buurten Heesterakker, Vaartbroek, Eckart en De Luytelaer.

Met het bestemmingsplan ‘Woensel Noord-Oost 2007 wordt beoogd een adequaat planologisch kader voor het gebied te geven. Uitsluitend geldend beleid en ontwikkelingen die bestuurlijk zijn afgestemd, worden in dit plan meegenomen. Dit plan is er op gericht om de bestaande toestand te conserveren en te beheren en voor zover nog actueel het geldend planologisch-juridisch kader te consolideren.

Downloaden documenten

LET OP!

Voor een bepaald gedeelte binnen dit bestemmingsplan geldt inmiddels een nieuw plan. Het betreft  het volgende plan: 

Bij onduidelijkheden over welk bestemmingsplan geldig is op uw perceel neem dan vooral contact op met de gemeente Eindhoven via onderstaand email adres of telefoonnummer (zie Extra informatie)

Extra informatie

Het bestemmingsplan Woensel Noord-Oost 2007 is door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld op 21 oktober 2008 en gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij hun besluit van 19 mei 2009, nr. 1465933. Omdat niemand tijdig beroep heeft ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de goedkeuring op 23 juli 2009 onherroepelijk geworden.

Dit bestemmingsplan is op werkdagen in te zien bij de informatiebalie van de sector Vergunningen, Toezicht & Handhaving op het Ondernemersplein (openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur). Hiervoor moet u wel een afspraak maken. Dit kan door twee werkdagen voorafgaand aan het moment waarop u een afspraak wilt een e-mail te sturen naar ondernemersplein@eindhoven.nl of telefonisch contact op te nemen via telefoonnummer 14040. Wij verzoeken u in de e-mail duidelijk aan te geven welk bestemmingsplan u wilt inzien. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Woensel Noord-Oost 2007

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven