sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Bestemmingsplannen / Ruimtelijke plannen

Informatie over bestemmingsplannen, structuurvisies, project- en voorbereidingsbesluiten en omgevingsvergunningen.

Op deze pagina vindt u informatie over ruimtelijke plannen. Dat zijn meestal bestemmingsplannen, maar dat kunnen ook structuurvisies, projectbesluiten, voorbereidingsbesluiten en omgevingsvergunningen zijn.

Bestemmingsplannen worden gemaakt om aan te geven wat wel en niet mag op een bepaalde plek in de stad. In deze plannen wordt bijvoorbeeld aangegeven waar gewoond mag worden of waar kantoren of winkels gebouwd mogen worden. Daarnaast wordt bepaald hoe hoog, breed en diep een gebouw mag zijn en welke functies het mag hebben. Een bestemmingsplan is juridisch bindend. Dit betekent dat iedereen, dus ook de overheid, zich eraan moet houden. Meer informatie over bestemmingsplannen kunt u lezen in de folder (pdf) >>

De gemeente Eindhoven heeft een eigen web-viewer waarmee de vanaf 1 januari 2010 geldende digitale bestemmingsplannen kunnen worden gevonden door te zoeken op adres of door te zoeken via een overzichtskaart. U ziet dan een kaart ingezoomd op het centrum van Eindhoven. Door te scrollen met de muis kunt u in- of uitzoomen. Via ‘Zoeken’ kunt u zoeken op adres, naam van een plan of naam van een wijk. Naar de webviewer >>

Bestemmingsplannen van vóór 1 januari 2010 worden niet op deze web-viewer getoond omdat voor deze datum de bestemmingsplannen niet digitaal werden opgesteld.

Wanneer u niet kunt vinden welk bestemmingsplan geldt op een bepaalde locatie kunt u een e-mail sturen naar bestemmingsplannen@eindhoven.nl. Uw vraag wordt zo spoedig mogelijk beantwoord.

Overzicht van bestemmingsplannen die momenteel in procedure zijn.
lees verder
Overzicht van omgevingsvergunningen, voorbereidingsbesluiten, projectbesluiten en structuurvisies.
lees verder


Overzicht van alle geldende bestemmingsplannen.
lees verder

Wanneer een bestemmingsplan tijdens de procedure ter inzage ligt, kunt u het plan inzien op het Inwonersplein (Stadskantoor).

Alle bestemmingsplannen die geldig zijn binnen de gemeente Eindhoven zijn op werkdagen in te zien bij de informatiebalie van de sector Ruimtelijke Expertise op het Ondernemersplein (openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur). U kunt hier uitsluitend met een afspraak terecht. De afspraak kunt u maken door telefonisch contact op te nemen via telefoonnummer 14 040. Of u kunt een e-mail sturen naar ondernemersplein@eindhoven.nl met het verzoek om u terug te laten bellen om een afspraak in te plannen. Wij verzoeken u in de e-mail duidelijk aan te geven welk(e) bestemmingsplan(nen) u wilt inzien. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Gemeenten, provincies en waterschappen nemen besluiten die invloed hebben op uw leefomgeving. Van die besluiten moeten zij u op de hoogte brengen. Via Overheid.nl is een deel van die besluiten op het internet te vinden. Met het onderdeel 'Berichten over uw buurt' kunt u die besluiten doorzoeken. U kunt ook een e-mailattendering instellen. Hebt u een inhoudelijk vraag over een besluit? Neem dan contact op met het overheidsorgaan dat de publicatie via 'Berichten over uw buurt' heeft gepubliceerd.

Bestemmingsplannen / Ruimtelijke plannen

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven