sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Bouwen & wonen

Bestemmingsplannen, nieuwbouw, beleid en wetgeving, monumenten, wijkvernieuwing en welstand.

Bent u op zoek naar een bouwlocatie om uw droomhuis te bouwen?
lees verder
Informatie over bestemmingsplannen, structuurvisies, project- en voorbereidingsbesluiten en omgevingsvergunningen.
lees verder
Criteria en procedures welstand en de openbare vergaderingen van de commissie.
lees verder
Onder monumenten vallen niet alleen gebouwen. Er zijn regels voor het onderhoud en wijzigen van een monument.
lees verder
De gemeente heeft lopende bouwplannen geprioriteerd en toetsingscriteria opgesteld voor nieuwe.
lees verder
Beleid en wetgeving rondom bouwen.
lees verder

Lees informatie over

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven