sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Ideeën, vragen en klachten Inwonersplein

De gemeente Eindhoven vindt het belangrijk dat u als burger tevreden bent over de kwaliteit van haar dienstverlening.

De gemeente Eindhoven is op zoek naar ideeën van inwoners, ondernemers en instellingen die een positieve bijdrage aan de stad leveren.
lees verder
Over diverse onderwerpen worden deze vragen vaak gesteld.
lees verder
Heeft u een klacht over afval? Mail dan Cure: klantenservice@cure-afvalbeheer.nl of bel 14 040.
lees verder
Heeft u een vraag of een klacht over milieu of afval, dan kunt u deze hier stellen.
lees verder
Heeft u geluidshinder van bepaalde activiteiten en helpt een gesprek niet? U kunt dan een klacht indienen.
lees verder
Een opmerking over groenonderhoud? Doet een lantaarnpaal het niet? Ligt een stoeptegel los? Meld het bij de gemeente!
lees verder
Als u het als burger of bedrijf niet eens bent met een besluit van de gemeente dan kunt u bezwaar maken.
lees verder
Zijn er dingen die u graag in Eindhoven wil zien? Of wilt u iets in uw buurt veranderen en meent u dat vele anderen met u er ook zo over denken?
lees verder
U kunt een klacht indienen als u vindt dat een ambtenaar of bestuurd zich tegen u niet goed heeft gedragen.
lees verder

Andere mogelijkheden

Heeft u last van bureaucratische rompslomp? Bij het meldpunt Last van de Overheid kunt u uw ervaringen kwijt met de lokale en rijksoverheid: www.lastvandeoverheid.nl.

De Ombudscommissie Eindhoven behandelt klachten over de gemeente Eindhoven. Meer informatie vindt u op de website www.ombudscommissieeindhoven.nl.

Omgangsregeling van de gemeente Eindhoven met inwoners die onredelijk veel schrijven, mailen of bellen naar de gemeente.
lees verder

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven