sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Contactgegevens voor de pers

De gegevens van de gemeentelijke persvoorlichters. Journalisten met persvragen kunnen contact met hen opnemen.

Persvragen kunnen gesteld worden aan de woordvoerders van het College van B&W. Neem voor alle andere vragen contact op met het klantcontactcentrum van de gemeente.

Gegevens voor persvragen

Met persvragen over de volgende onderwerpen kunt u terecht bij Thijs van Son:

 • Integrale veiligheid
 • Representatie
 • Internationale betrekkingen en acquisitie
 • Externe betrekkingen
 • Bestuursondersteuning

Thijs van Son (woordvoerder burgemeester John Jorritsma): t.van.son@eindhoven.nl, 06-20013685

Met persvragen over de volgende onderwerpen kunt u terecht bij Elly Reijnen:

 • Economie
 • Werk en inkomen (incl. decentralisatie participatiewet)
 • Beroepsonderwijs
 • Inkoop en aanbesteding
 • Spoorzone
 • Brainport Industries Campus (BIC)
 • Mondiale bewustwording voor zover betrekking hebbend op het verbinden van het beleid mondiale bewustwording aan het economische beleid van Eindhoven

Elly Reijnen (woordvoerder wethouder Staf Depla): e.reijnen@eindhoven.nl, (040) 238 2779

Met persvragen over de volgende onderwerpen kunt u terecht bij René van den Nieuwenhof

 • Wonen en wijken
 • Burgerparticipatie
 • Onderhoud openbare ruimte
 • Grond en vastgoed
 • Handhaving
 • Dienstverlening
 • Meerhoven en VDMA-terrein
 • AVA Muziekgebouw

René van den Nieuwenhof (woordvoerder wethouder Yasin Torunoglu): r.vd.nieuwenhof@eindhoven.nl, (040) 238 2587

Met persvragen over de volgende onderwerpen kunt u terecht bij Judith Kuijk:

 • Ruimtelijke ordening
 • Financiën (incl. Meerjaren Investeringsplan (MIP))
 • Minder regels
 • Stedelijke ontwikkeling strategisch
 • Eindhoven Noordwest
 • Regionale samenwerking

Judith Kuijk (woordvoerder wethouder Wilbert Seuren): j.kuijk@eindhoven.nl, (040) 238 2247

Met persvragen over de volgende onderwerpen kunt u terecht bij Mikke Leenders:

 • Innovatie en design
 • Cultuur, monumenten en archeologie
 • Duurzaamheid en milieu
 • Groen, water en licht
 • Roadmap Educatie
 • Bedrijfsvoering en P&O
 • NRE-terrein en Mariënhage

Mikke Leenders (woordvoerder wethouder Mary-Ann Schreurs): m.leenders@eindhoven.nl, (040) 238 8852

Met persvragen over de volgende onderwerpen kunt u terecht bij Barbara Kwaks:

 • WIJeindhoven
 • Zorg en welzijn (incl. decentralisatie AWBZ)
 • Armoedebeleid
 • Dierenwelzijn
 • Ombudsfunctie
 • Bezwaar en beroep

Barbara Kwaks (woordvoerder wethouder Renate Richters): b.kwaks@eindhoven.nl, (040) 238 2195

Met persvragen over de volgende onderwerpen kunt u terecht bij Corine van der Putten:

 • Sport
 • Studentenstad
 • Citymarketing
 • Evenementen en toerisme
 • Binnenstad, detailhandel, markten
 • Stratumseind 2.0
 • Vergunningen
 • Diversiteit
 • Communicatie
 • Mondiale bewustwording als het gaat om stimuleren van mondiaal bewustzijn bij Eindhovenaren, maatschappelijke organisaties, onderwijs- en kennisinstellingen en bedrijven; het stimuleren van mondiaal partnerschap en netwerken en de jumelage met Bayeux.

Corine van der Putten (woordvoerder wethouder Jakob Wedemeijer): c.vd.putten@eindhoven.nl, (040) 238 2299

Met persvragen over de volgende onderwerpen kunt u terecht bij Caroline van Dullemen:

 • Jeugd (incl. decentralisatie Jeugdzorg)
 • Onderwijs
 • Passend onderwijs
 • Onderwijshuisvesting
 • VVE en Spilontwikkeling
 • Verkeer en vervoer en mobiliteit

Caroline van Dullemen (woordvoerder wethouder Jannie Visscher): c.van.dullemen@eindhoven.nl, (040) 238 2777

Perscentrum

Neem contact op met het Perscentrum gemeente Eindhoven: 

 • bij afwezigheid van de woordvoerder
 • buiten kantoortijden 
 • bij onduidelijkheid over het onderwerp waar de vraag onder valt 
 • bij alle andere vragen.

Perscentrum: perscentrum@eindhoven.nl, (040) 238 2193

 

Contactgegevens voor de pers

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven