Inspreken (digitaal) bij een meningsvormende vergadering van de gemeenteraad

Wil je dat de raad ook jouw kant van het verhaal meeneemt in zijn beslissingen? Dan kun je inspreken. En omdat de gemeenteraad digitaal vergadert, gaat het inspreken ook digitaal. Inspreken kan alleen bij een onderwerp dat op de agenda staat van een meningsvormende vergadering. Soms organiseert de raad een aparte inspraakavond. Tijdens een raadsvergadering kun je niet meer inspreken.