Leerplicht en schoolverzuim

Kinderen vanaf 5 jaar moeten naar school totdat ze een diploma (startkwalificatie) hebben of totdat ze 18 jaar zijn. Voor leerlingen tot 16 jaar heet dit leerplicht. Voor 16- tot 18-jarigen heet dit kwalificatieplicht. Kan je kind niet naar school? Meld dit dan altijd aan de school. Als een leerling vaak spijbelt of afwezig is, neemt de school contact op met de leerplichtambtenaar om hiervan een melding te doen.

Scholen en instellingen zijn wettelijk verplicht het relatieve verzuim (spijbelgedrag) en het absolute verzuim (geen schoolinschrijving of uitschrijving zonder startkwalificatie) van leerlingen te melden aan de leerplichtplusambtenaar.

Het team leerplichtplus van de gemeente Eindhoven richt zich op handhaving van de leerplicht en de kwalificatieplicht. Jongeren van 18 jaar en ouder kunnen hier terecht voor studieloopbaanadvies. Heb je een vraag aan het team? Bel dan met 040 238 27 26 of mail naar leerplichtplus@eindhoven.nl.

Of ben je op zoek naar