Regieteam+: voor mensen in een instabiele situatie en/of dak- en thuislozen

Als je je problemen niet meer overziet, dakloos bent of dreigt te worden, kun je je melden bij het Regieteam+ van de gemeente Eindhoven. Dit kan via de mail, de telefoon of bij de Centrale Inloop op Visserstraat 11. Via medewerkers van de Visserstraat kan een afspraak gemaakt worden met het Regieteam. De afspraken met het Regieteam vinden plaats op Mercado, op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur.

Daarnaast kan op werkdagen van 9.00 tot 15.30 voor vragen of advies worden gebeld met het nummer 040-2382600.

Medewerkers van het Regieteam+ onderzoeken samen met jou welke (crisis)opvangbehoefte en –mogelijkheden er  zijn, en welke begeleiding voor de langere termijn nodig is. Als het nodig is, kunnen zij verwijzen naar zorgaanbieders met een passend aanbod, zoals bijvoorbeeld een opvangvoorziening.