Regieteam+: voor mensen in een instabiele situatie en/of dak- en thuislozen

Als je je problemen niet meer overziet, dakloos bent of dreigt te worden, kun je je melden bij het Regieteam+ van de gemeente Eindhoven. Dit kan via de mail, de telefoon of tijdens het inloopspreekuur elke dinsdag- en donderdagochtend tussen 8.30 en 9.30 uur in het Mercado-gebouw  (Smalle Haven 109, Eindhoven).

Medewerkers van het Regieteam+ onderzoeken samen met jou welke (crisis)opvangbehoefte en –mogelijkheden er  zijn, en welke begeleiding voor de langere termijn nodig is. Als het nodig is, kunnen zij verwijzen naar zorgaanbieders met een passend aanbod, zoals bijvoorbeeld een opvangvoorziening.