Inkomensondersteuning

De gemeente heeft verschillende financiële regelingen die speciaal bedoeld zijn voor mensen met een laag inkomen. Je ziet hier welke regelingen er zijn. Bekijk via berekenuwrechtplus.nl waar je mogelijk recht op hebt.

Het Kindpakket

Het Kindpakket is een bundeling van regelingen voor kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen (tot 20% boven de bijstandsnorm). Denk aan materialen voor school of het beoefenen van een sport, maar ook financiële steun voor bijvoorbeeld een lidmaatschap of verjaardag. Kijk voor meer informatie op de pagina over het Kindpakket.