Informatie over aantal uitkeringen

Deze pagina biedt informatie over het aantal WW-uitkeringen en uitkeringen sociaal domein in Eindhoven:

Welke gegevens kan ik hier vinden?

In de onderstaande factsheet  staan de gegevens van het aantal uitkeringen op basis van:

  • Wet werkloosheid (WW)
  • Participatiewet (PW)
  • Besluit bijstandverlening zelfstandigen, starters en gevestigde (BBZ start en BBZ gev)
  • Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW)

De factsheet wordt elke maand bijgewerkt met de meest actuele gegevens.

Daarnaast geeft het overzicht:

  •  informatie over de leeftijdsopbouw van mensen met een uitkering;
  • het aantal openstaande vacatures in de regio Zuid-Oost Brabant (de arbeidsmarktregio waar Eindhoven in valt). 
  • het percentage WW en PW ten opzichte van de beroepsbevolking;
  • een grafiek dat de ontwikkeling van het WW en PW-bestand weergeeft.