sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Wordt u onze gast?

De gemeenteraad ontvangt vaak gasten van de raad. Wilt u hier ook eens bij zijn?

De gemeenteraad. U leest er over. U hoort er van. Maar hebt u nu echt een beeld van de gemeenteraad? Wat het betekent om gemeenteraadslid te zijn? Wat een raadsvergadering of een commissievergadering inhoudt? Waar het werkelijke debat plaatsvindt? Hebt u eigenlijk geen idee?
Meldt u zich dan eens aan als gast van de gemeenteraad. Het gemeentebestuur ontvangt telkens een aantal inwoners als ‘gast van de raad’. Hier kunt u ook bij zijn!

Wat kunt u verwachten?

Alle vergaderingen van de gemeenteraad vinden plaats in het Stadhuis en zijn openbaar. Dus u kunt altijd komen luisteren. Maar meldt u eens aan als gast. Dan heten 2 raadsleden u, een uur voordat de vergadering begint (om 18.00 uur), persoonlijk welkom. Eventueel kunt u vanaf 17.00 uur ook een hapje mee eten. De 2 raadsleden vertellen u hoe het er in de gemeenteraad aan toe gaat en wat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn. Natuurlijk kunt u ook uw vragen aan de raadsleden stellen. Hierna volgt u de raadsvergadering vanaf de publieke tribune. Na afloop kunt u tijdens een drankje de raads- en collegeleden ontmoeten.

Aanmelden

Wilt u ook een keer gast van de raad zijn? Meldt u zich dan aan bij de raadsgriffie, e-mail: griffie@eindhoven.nl. U kunt zich ook als groep aanmelden (maximaal 15 personen).
Heeft u nog vragen? Belt u dan even met het secretariaat van de griffie: 040 2382543.

Wordt u onze gast?

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven