sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Rekenkamercommissie

De rekenkamer onderzoekt één tot twee onderwerpen per jaar.

Gemeenten zijn verplicht om te beschikken over een rekenkamer. Daarbij kan men kiezen voor een volledig onafhankelijke rekenkamer of voor een rekenkamercommissie, waarbij ook raadsleden in de rekenkamer zitting hebben. Eindhoven heeft gekozen voor het de tweede. Dat wil zeggen dat van de huidige rekenkamercommissie naast een externe voorzitter en een externe vice-voorzitter, ook vier raadsleden deel uitmaken.

Samenstelling

De volgende raadsleden zijn benoemd als lid van de Rekenkamercommissie:

Walter Hartmann is in de raadsvergadering van 12 mei 2015 benoemd als voorzitter. Jérôme Verhagen is op 11 april 2017 benoemd als vice-voorzitter.
De secretaris van de rekenkamercommissie is mevrouw T. van den Biggelaar, tel. 040-2382101, e-mail t.vd.biggelaar@eindhoven.nl.

Wijze van onderzoek

De rekenkamer onderzoekt één tot twee onderwerpen per jaar. Over de te kiezen onderwerpen raadpleegt de rekenkamercommissie de gemeenteraad, maar uiteindelijk beslist de commissie zelf over de onderwerpkeuze. De onderzoeken zijn er op gericht om uit te zoeken in hoeverre de beleidsuitvoering binnen de gemeente effectief (worden de gestelde doelen gehaald) en efficiënt (wordt er geen geld verkwist) plaatsvindt. Uiteindelijke doel van de rekenkamercommissie is niet om te constateren wat er fout is, maar om uit vinden waar het beter kan.

De werkwijze van de rekenkamercommissie is beschreven in een verordening:

Onderzoeken

In de afgelopen jaren heeft de rekenkamercommssie een aantal onderzoeken verricht. Deze staan hieronder genoemd. De onderzoeksrapporten kunnen worden opgevraagd bij de raadsgriffie: 040-2382543 of griffie@eindhoven.nl. De recentere rapporten kunt u rechtstreeks downloaden via onderstaande koppelingen. Als u op het betreffende onderzoek klikt, komt u direct bij een samenvatting van het gegeven advies. Aan het einde van iedere opsomming ziet u de fase waarin het proces verkeert en kunt u eventueel het rapport downloaden.

Rapporten

2016

2015

2014

2013

Eerder is onderzoek gedaan naar:

  • Vrijwilligersbeleid en  Integrale Wijkvernieuwing (2012)
  • Onderwijshuisvesting, Ontwikkeling Strijp-S en Evaluatie rekenkamer (2011)
  • Kosten gemeentelijk apparaat en Verkoopproces Nutsbedrijf Regio Eindhoven (2010)
  • Uit de maat: exploitatie van Pop-Ei, Twee werelden: effectiviteit van het welzijnsbeleid (2009)
  • Een mooie voorstelling (Parktheater), Quickscan functioneren sportraad en Sturen op de achterbank (2008)
  • Begrotingsproces en Exploitatiebegrotingen (2007)

Jaarverslag

De Eindhovense Rekenkamercommissie geeft niet een eigen jaarverslag uit, maar is opgenomen in het jaarverslag van de gemeenteraad. Bekijk het online verslag van 2015:
Jaarverslag 2016 Gemeenteraad

Rekenkamercommissie

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven