sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Rapport Evaluatie WIJeindhoven, wat WIJzer?

De Eindhovense Rekenkamercommissie heeft het rapport Evaluatie WIJeindhoven, wat WIJzer aan de gemeenteraad aangeboden.

Sinds 2015 heeft de gemeente nieuwe taken in de jeugdzorg, WMO en participatie. Hiervoor is de Stichting WIJeindhoven opgericht. De rekenkamercommissie Eindhoven onderzoekt op verzoek van de gemeenteraad de stand van zaken in dit domein. Speerpunten in dit onderzoek zijn de informatievoorziening aan de raad en de ervaringen van cliënten, medewerkers en samenwerkingspartners.

Onderzoek

Door interviews en dossierstudies is onderzocht wat doelen, werkwijzen, effecten en mogelijke verbeteringen zijn. Daarnaast zijn in twee wijken medewerkers en samenwerkingspartners van WIJeindhoven geïnterviewd. Inwoners zijn benaderd en via een schriftelijke vragenlijst zijn cliënten bevraagd. Het onderzoek vindt plaats in het sociale domein, waar recent vele veranderingen zijn doorgevoerd - en nog veel in ontwikkeling is.

Bevindingen

In hoeverre doelen bereikt worden is onduidelijk; de informatievoorziening is niet op orde. De versnipperde informatievoorziening stelt de raad niet in staat om op het programma te sturen en controleren. Of de gewenste maatschappelijke effecten behaald worden, is nog niet inzichtelijk.

Aandachtspunten uit het onderzoek bij cliënten zijn de wachttijden, de onafhankelijke cliëntondersteuning bij het keukentafelgesprek, helderheid over het indienen van klachten en het aanspreken op eigen kracht. Daarnaast is de relatie tussen WIJeindhoven en de samenwerkingspartners een aandachtspunt.

Verbeteringen

De rekenkamercommissie pleit ervoor om op korte termijn de positie van cliënten en de informatievoorziening aan de raad over prestaties, middelen en effecten te verbeteren. De rekenkamercommissie beveelt expliciete sturing op gewenste maatschappelijke effecten aan. Gezien het grote belang voor inwoners pleit de rekenkamer voor frequente periodieke monitoring. Daarnaast is een adequate beheersing van de (financiële) risico’s van belang. Voor inwoners en samenwerkingspartners is het verder uitdragen van de visie over de aanpak in het sociale domein belangrijk. Het is cruciaal dat inwoners WIJeindhoven weten te vinden en snel kunnen bereiken voor ondersteuning.

Fase in het onderzoek

De Eindhovense Rekenkamercommissie heeft het rapport Evaluatie WIJeindhoven, wat WIJzer? in de gemeenteraadsvergadering van 8 november 2016 aangeboden aan de gemeenteraad.

Rapport Evaluatie WIJeindhoven, wat WIJzer?

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven