sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Raadsgriffie

De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad zowel inhoudelijk als op het terrein van administratie en communicatie.

Contactgegevens

U vindt de raadsgriffie op de 4e verdieping in het Stadskantoor aan het Stadhuisplein.
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven
Telefoon: 040 238 25 43
e-mail: griffie@eindhoven.nl

Wat doet de griffie?

De griffie(r) is er voor de raad. Adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en individuele raadsleden. Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, bedrijf of studie.
Om alles in goede banen te leiden, staat de griffier de raadsleden bij. De griffier plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffier is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan een griffier een raadslid professioneel bijstaan en adviseren.
Om de belangen van de raad goed te kunnen waarborgen, werkt de griffier intensief samen met burgemeester en gemeentesecretaris en overlegt veelvuldig met directie, wethouders en beleidsmedewerkers.
Ook de samenleving kan rekenen op de griffier. Zoeken inwoners en instanties contact met raad, fracties en/of raadsleden? Of willen ze gebruik maken van het spreekrecht, een burgerinitiatief indienen? Dan staat de griffier voor hen klaar.

Naast de griffier zijn er nog 6 mensen werkzaam op de griffie:
- een beleidsmedewerker/plaatsvervangend griffier
- twee commissiesecretarissen
- een communicatieadviseur
- een medewerker van het secretariaat
- een onderzoeker/secretaris Rekenkamercommissie

Jan Verheugt, griffier Eindhovense gemeenteraad Jan Verheugt, griffier Eindhovense gemeenteraad

Nevenfuncties griffier

- Lid redactieraad Museumjournaal Van Abbemuseum
- Lid Rotary Eindhoven Noord

Raadsgriffie

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven