sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Hoe vergadert de gemeenteraad?

Hoe ziet een vergadercyclus van de gemeenteraad eruit?

In het Raadsinformatiesysteem vindt u de planning (kalender) van de vergaderingen van gemeenteraad en meningvormende bijeenkomsten. De bijbehorende agenda's en de stukken zijn ook hier te downloaden. Dit is het actueel overzicht en eventuele wijzigingen in datum en tijd zijn hierin doorgevoerd.

Hoe ziet een vergadercyclus eruit?
Week Dag Tijd Wat
Week A dinsdag 17.00 - 22.30 Voorbereiding (o.a. werkbezoeken, inspraak, werkgroepen, hoorzitting)
Week B dinsdag 17.00 - 22.45 Inhoudelijke behandeling tijdens de meningsvormende bijeenkomsten
Week C dinsdag 19.00 - 23.00 Raadsvergadering (besluitvorming)

Raadsvergadering live volgen

De raadsvergaderingen (C-avond) vinden plaats in het Stadhuis en zijn vrij toegankelijk. U kunt ze ook live volgen via internet.

De vergaderstukken (agenda plus voorstellen en toelichting) zijn te vinden in het Raadsinformatiesysteem. Aan de ingang van de vergaderzaal in het Stadhuis zijn deze ook digitaal in te zien.

Voor informatie over meningsvormende bijeenkomsten en raadsbehandeling, belt u met het griffie-secretariaat (040) 238 25 43.

Elke dinsdag: vaste vergaderdag voor het college van B&W.

Meningsvormende bijeenkomsten

Tijdens de meningsvormende avond worden maximaal 2 onderwerpen naast elkaar (parallel) inhoudelijk besproken door de raadsleden, aangevuld met commissieleden. Dit is de zogenaamde B-avond. Hier stellen de verschillende partijen verduidelijkende vragen aan de wethouder, wisselen zij hun standpunten uit en geven zij tot slot hun advies over het onderwerp.

Hoe vergadert de gemeenteraad?

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven