sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Wanneer en waarover vergadert de gemeenteraad?

Agenda's van vergaderingen van raad en meningsvormende bijeenkomsten staan in het Raadsinformatiesysteem.

In het raadsinformatiesysteem (RIS) van de gemeenteraad zijn alle agenda's, vergaderstukken, raadsvragen, raadsinformatiebrieven en andere soorten informatie te vinden.
Daarnaast zijn alle beeld- en geluidsverslagen van de bijbehorende vergaderingen hier ook te vinden.

Wanneer vergadert de gemeenteraad?

In de kalender op het raadsinformatiesysteem gaat u via de vergaderdatum naar de gewenste vergadering of bijeenkomst. Hier vindt u dan de agenda en bijbehorende stukken. Ook evenementen staan in de kalender.

Waarover vergadert de gemeenteraad?

In de agenda van de meningsvormende bijeenkomst of raadsvergadering die u kiest, ziet u de onderwerpen die op de agenda staan. Hier kunt u de bijbehorende stukken downloaden. Deze staan met een link bij elk punt op de agenda.

Zoeken

Door gebruik te maken van de zoek-functie op de startpagina van het raadsinformatiesysteem kunt u zoeken naar een bepaald onderwerp of thema.
Ook is het mogelijk om gerichter te zoeken naar bepaalde raadsvragen, raadsinformatiebrieven, raadsvoorstellen of naar een bepaalde spreker. Gebruik dan de functie 'uitgebreid zoeken' boven het zoek-veld op de startpagina.

Dagmail: wijzigingen in het systeem

Het raadsinformatiesysteem wordt natuurlijk dagelijks bijgewerkt. Zo worden onder andere nieuwe agenda's aangemaakt, wijzigingen in vergaderdata doorgevoerd, nieuwe raadsvoorstellen toegevoegd. Deze wijzigingen worden aan het einde van elke dag verzameld en in een zogenaamde 'dagmail' kenbaar gemaakt. Voor deze dagmail kunt u zich aanmelden.

Wanneer en waarover vergadert de gemeenteraad?

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven