sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Renate Richters

Wethouder van Zorg, Welzijn en Armoedebestrijding.

Wethouder Zorg, Welzijn en Armoedebestrijding

Portefeuille

  • WIJeindhoven
  • Zorg (incl. softdrugsbeleid) en welzijn (incl. decentralisatie AWBZ)
  • Armoedebeleid
  • Dierenwelzijn
  • Ombudsfunctie
  • Bezwaar en beroep

Renate Richters (1975) is sinds 10 mei 2016 wethouder Zorg, Welzijn en Armoedebestrijding en volgt daarmee Lenie Scholten op. Renate is geboren in Geldrop, getogen in Mierlo en woont sinds 20 jaar in Eindhoven. Ze studeerde Maatschappijgeschiedenis in Rotterdam.

Bijna 15 jaar geleden wordt Renate lid van GroenLinks. Spoedig daarna gaat ze actief binnen de partij aan de slag als fractiemedewerker en commissielid. In 2008 treedt Renate toe tot de gemeenteraad en twee jaar later wordt ze fractievoorzitter. Namens GroenLinks voert ze in 2010 en 2014 de coalitie-onderhandelingen. Ze is nauw betrokken bij de totstandkoming van beide coalitieakkoorden.

Renate heeft tijdens haar werkende carrière veel ervaring opgedaan met onderwerpen die relevant zijn in relatie tot haar huidige portefeuille als wethouder. Ze is enige tijd consulent bij het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (COS) voor diverse projecten rondom mondiale bewustwording. Later werkt ze enkele jaren bij welzijnsinstelling de Twern, waar ze onder andere een steunpunt voor vrijwilligers in Oisterwijk opzet. De afgelopen jaren werkt Renate in verschillende functies bij de gemeente Oisterwijk. Ze houdt zich onder andere bezig met beleid voor ouderen, mensen met een beperking en voor mantelzorgers. Ook houdt ze zich bezig met beleidsvorming en implementatie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) waaronder de decentralisatie van taken uit de voormalige AWBZ. Als fractievoorzitter voor GroenLinks in Eindhoven is ze naast zorg en welzijn, intensief betrokken bij ontwikkelingen op het gebied van armoedezorg en schulden, en de oprichting van WIJeindhoven.

Renate voelt speciale betrokkenheid bij mensen in kwetsbare situaties in de samenleving: "Mensen die door omstandigheden tijdelijk of langdurig ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld door problemen met gezondheid, inkomen, de situatie in hun geboorteland of andere zaken, verdienen speciale en persoonlijke aandacht. Hen in staat stellen om de regie over hun leven te laten hervinden of te behouden, geldt als een van mijn belangrijkste drijfveren. Daarbij staat niet de beperking centraal maar wat mensen wel kunnen."

Deze video bekijken?

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt gemeente Eindhoven gebruik van cookies. Ook YouTube plaatst cookies via onze website.
U heeft ervoor gekozen om (nog) geen cookies te accepteren. Om die reden kunt u deze video niet bekijken. Klik op ‘Externe cookies accepteren’ om de video alsnog te bekijken of lees meer over cookies.

Contact college van B&W

Contactformulier College van B&W

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadhuis, Stadhuisplein 1
5611 EM Eindhoven

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven