sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Gemeentesecretaris Marco Wilke

Zowel sparringpartner van het college als algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.

Marco Wilke (1962) is op 14 februari 2017 aangesteld als gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Eindhoven. Wilke, die sinds 12 september 2016 actief was als interim-gemeentesecretaris voor een periode van maximaal zes maanden, vult daarmee blijvend de rol van gemeentesecretaris in. In navolging van het college van burgemeester en wethouders sprak ook de Ondernemingsraad (OR) zich in een formele zienswijze op 30 januari positief uit over een vaste aanstelling van Wilke.

De gemeentesecretaris is enerzijds sparringpartner van het college van B&W en anderzijds ook algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en voorzitter van de directieraad. In die hoedanigheid neemt hij deel aan de vergaderingen van het College van Burgemeester en Wethouders.
Hij vormt daarmee een belangrijke schakelfunctie tussen de ambtelijke organisatie en het bestuur.

Gemeentesecretaris Marco Wilke

Contact college van B&W

Contactformulier College van B&W

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadhuis, Stadhuisplein 1
5611 EM Eindhoven

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven