sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

De Wob regelt uw recht op informatie van de overheid, bijvoorbeeld van de gemeente.

De Wob is de afkorting die wordt gebruikt voor de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt uw recht op informatie van de overheid, bijvoorbeeld van de gemeente. De gemeente verschaft uit eigen beweging allerlei informatie. Als u nog iets anders of iets meer wilt weten, kunt u een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie, het Wob-verzoek.

Wat is een Wob-verzoek?

Een Wob-verzoek heeft betrekking op een bestuurlijke aangelegenheid. Dat wil zeggen, het moet gaan over een onderwerp van het beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding of de uitvoering daarvan.

De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn en zijn vastgelegd in documenten. Met 'documenten' worden gegevensdragers bedoeld, dus dat kunnen naast papieren stukken ook bijvoorbeeld geluidsbanden zijn of foto’s en films.

Wie kan een Wob-verzoek doen?

Iedereen kan een Wob-verzoek doen.

Hoe moet een Wob-verzoek eruit zien?

  • Vermeld dat het om een Wob-verzoek gaat en dat u openbaarheid van stukken wilt
  • Vermeld zo concreet mogelijk het onderwerp én welke documenten u wilt (als u de documenten niet benoemt, dan behandelt de gemeente uw verzoek als informatievraag en niet als Wob-verzoek)  
  • Vermeld datum, naam, adres, handtekening, eventueel e-mail adres

U kunt het verzoek indienen via post, telefoon of e-mail. Stuur het verzoek niet als bijlage in een link, want dan kan de gemeente uw verzoek niet in behandeling nemen. Als u om veel documenten vraagt dan kan de gemeente u verzoeken om langs te komen bij een behandelend ambtenaar.

Meer informatie

Meer algemene informatie over de Wob vindt u op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl.

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven