sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Hoogte salarissen is geen onderdeel van afspraken met PSV

In reactie op berichtgeving in de media, over de afspraken van de gemeente met PSV, zetten we de feiten op een rij.

Via de media worden verschillende berichten verspreid over de afspraken die de gemeente Eindhoven in 2011 met PSV heeft gemaakt bij de aankoop van de grond. Hierbij de feiten op een rijtje.

Bij de grondaankoop mocht geen sprake zijn van staatssteun. De Europese Commissie heeft dit onlangs ook geconcludeerd en bevestigd.

Om ervoor te zorgen dat PSV duurzaam gezond blijft, zijn er financiële afspraken gemaakt.
• PSV betaalt de erfpacht aan het begin van het seizoen.
• Periodiek worden de financiële indicatoren - die zijn vastgelegd - doorgesproken. Dit zijn financiële kengetallen, zodat je tevoren overzicht hebt over de financiële positie voor de komende vier jaar. Die rapportages gaan naar de gemeenteraad.
• De inkomsten van de Champions League worden niet meegeteld in de begroting.

PSV heeft zichzelf afspraken opgelegd met betrekking tot de fair play spelregels. Dat geldt ook voor hun maatschappelijke bijdrage aan de stad.

In de afspraken met de gemeente staat niets over de hoogte van de salarissen van PSV. De gemeente Eindhoven gaat daar niet over. Wel over gezonde financiële bedrijfsvoering en de afspraken daarover komt PSV gewoon na.

De gemeente noch wethouder Depla heeft een formeel oordeel over de hoogte van salarissen, dat is een zaak van PSV zelf.

Hoogte salarissen is geen onderdeel van afspraken met PSV

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven