sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

bestuur algemeen

Het bestuur van de gemeente: de gemeenteraad, raadscommissies en het college van burgemeester en wethouders.

Hoe ziet een vergadercyclus van de gemeenteraad eruit?
lees verder
Agenda's van vergaderingen van raad en meningsvormende bijeenkomsten staan in het Raadsinformatiesysteem.
lees verderContact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven