Geldkrant

COLOFON

© Nibud, december 2020

Deze krant is een gezamenlijke uitgave van het Nibud en gemeente Eindhoven.

Aan de teksten in deze krant kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in deze uitgave mag je reproduceren zonder schriftelijke toestemming van het Nibud. Het gaat hierbij om druk, film, fotokopie of andere manieren.

Vormgeving en opmaak: Verf & de Buuf

GeldKrant jongeren