Gegevens Eindhovense buurten (GEB)

In het GEB vind je alle basisgegevens van de 116 Eindhovense buurten op het gebied van inwoners, wonen, onderwijs, economie, enzovoort. Het GEB is een interactief dashboard met kengetallen op 12 thema’s, weergegeven per buurt en afgezet tegen het totaal van de stad.

Gegevens uit verschillende informatiebronnen waaronder de BRP, BAG, CBS, Inwonersenquete, kaarten van Atlas Leefomgeving zijn geüpdatet en nieuwe indicatoren en kaarten zijn toegevoegd.

Nieuw bij het thema Arbeid is het percentage geregistreerde niet-werkende werkzoekenden en bij thema Onderwijs is het opleidingsniveau toegevoegd. Bij het thema Milieu is de kaart met de actuele stikstofdioxide concentratie toegevoegd. De kaart inzake geluidbelasting van de hoofdwegen is vervangen door geluidbelasting per buurt 

Het GEB is bedoeld om op uniforme wijze basisinformatie over buurten heel toegankelijk te kunnen delen. Het geeft een eerste beeld van een buurt. Het beperkt zich dan ook bewust tot de belangrijke indicatoren en zal daarmee naar verwachting tot gerichte vervolgvragen leiden