Elections

On Thursday 23 May 2019, elections for the European Parliament were held.

 

Melding van eventuele fouten aan Centraal Stembureau (CSB)

Denk je dat er mogelijk een fout is gemaakt bij de telling van stemmen of het bepalen van de uitslagen? Meld het bij het CSB.

Voor de Provinciale Staten

Iedereen die dat wil kan bij het CSB een melding doen van eventuele fouten in de processen-verbaal van de stembureaus en het GSB (gemeentelijk stembureau). Het CSB voor de provincie Noord-Brabant heeft een webformulier voor het indienen van meldingenDe melding dient uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de zitting van het CSB te zijn ontvangen. Het CSB houdt op 24 maart om 09.00 uur zitting. Meldingen dienen daarom uiterlijk op 22 maart 09.00 uur door het CSB te zijn ontvangen.

Voor Waterschap De Dommel

Denk je dat er mogelijk een fout zit in de telling van een stembureau bij de Waterschapsverkiezingen 2023? Of bij het bepalen van de uitslagen? Dan kun je dit melden via het formulier op de website dommel.nl. Het centraal stembureau moet de melding voor 21 maart 2023, 11:00 uur ontvangen hebben.