Maatregelen Bereikbaarheidsdeal Eindhoven Noordwest

Het doel van de bereikbaarheidsdeal: samen Eindhoven Noordwest duurzaam bereikbaar houden. Dit voorjaar gingen diverse ondernemers, VNO-NCW, werkgeversorganisaties OV8 en OKEA, gemeente Eindhoven, Brainport Bereikbaar en Brabant Mobiliteitsnetwerk aan de slag. In de aanpak staan de thema’s autoverkeer, fiets en openbaar vervoer centraal. Op 20 december wordt door de partijen het concept maatregelenpakket besproken. Nadat deze definitief is, kan een aantal maatregelen direct van start. In januari 2023 buigt de Eindhovens gemeenteraad zich vervolgens over de andere maatregelen.

Sluit aan bij de bereikbaarheidsdeal!

Het is tijd voor daden! Na diverse gesprekken, werkgroepen en mobiliteitsscans, is het tijd voor resultaat op straat. Daar ben jij als ondernemer toch ook bij? De uitnodiging voor de bijeenkomst op 20 december (15.30 tot 17.00 uur) volgt op korte termijn. Heb je nu al vragen of weet je zeker dat je erbij wilt zijn? Mail Wouter de Valk via wouter.devalk@brainportbereikbaar.nl.

Goed voorbeeld doet goed volgen

Verschillende bedrijven uit Noordwest zijn al aan de slag. Ook de Internationale school Eindhoven (ISE) maakt werk van duurzame mobiliteit. Mede geïnspireerd door de ontwikkelingen in het gebied en de bereikbaarheidsdeal. Bij hen staat met stip op één: de fiets. ISE kijkt hoe het fietsen onder medewerkers en leerlingen bevorderd kan worden. Itility koos een ander soort route. Na een pilot van drie maanden met drie verschillende aanbieders is het antwoord: “Ja dat kan!” Medewerkers die deelnemen aan de pilot kunnen alle soorten vervoer gebruiken en pakken daardoor minder de eigen auto. Itility kijkt nu hoe de pilot vervolgd kan worden. 

Concept maatregelenpakket

Off